POUCZENIE:

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w ramach niniejszego formularza jest stronie jest Gettify.pl Piotr Krawczyk Wojciechowska 31 20-704 Lublin

NIP: 712  266 33 14

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie powyższej zgody mogą być wykorzystywane w celu:

 1. zawarcia umowy sprzedaży na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),

 2. w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy sprzedaży(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 4. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 1. podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;

 2. partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

Twoje dane osobowe są przekazywane poza teren EU/EOG na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w celu realizacji Umowy Sprzedaży. Państwem do którego przekazywane są dane osobowe jest Chińska Republika Ludowa.

Na Twoją prośbę udzielimy Ci informacji na temat podmiotów mających siedzibę na terenie Chinskiej Republiki Ludowej, do których mogą trafić Twoje dane osobowe. Wybór konkretnego podmiotu w Chinach, któremu przekażemy Twoje dane osobowe w celu realizacji umowy sprzedaży uzależniony jest od Produktu, który zakupisz w Sklepie Internetowym.

Z każdym podmiotem na terenie Chin, któremu zostaną przekazane Twoje dane osobowe Administrator Danych Osobowych zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych gwarantujących Ci najwyższe standardy ochrony Twoich danych Osobowych.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;

 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;

 3. zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przysługuje Ci prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;

 2. do sprostowania (poprawiania swoich danych);

 3. do usunięcia danych;

 4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 6. do przenoszenia danych;

 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności, pod adresem http://gettify.pl/

Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia brakiem możliwości realizacji usług lub brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy.